பூஜை

பூஜை விபரம்
திருப்பள்ளியெழிச்சி காலை மணி 4.00
நடை திறப்பு காலை மணி 4.30
அபிஷேகம் காலை மணி 5.00
காலை பூஜை காலை மணி 6.00
மதிய பூஜை பகல் மணி 12.00
திரு நடை சார்த்தல் பகல் 1.00
திரு நடை திறப்பு மாலை மணி 6.30
சாயரட்சை பூஜை மாலை மணி 6.30
பிராத்தனை சீட்டு மற்றும் கட்டண விபரம்
திரு முகம் சார்த்துதல் ரூ.10
திருமணம் ரூ.200
சிறப்பு வழிபாடு (பொருட்கள் நீங்கலாக) ரூ.50
பெயரிடுதல் ரூ.20
நூல் கட்டுதல் ரூ.20
காது குத்துதல் Rs.20
சோறு கொடுத்தல் Rs.20
துலா பாரம் ரூ.30
பூமாலை ரூ.30
குத்தியோட்டம் ரூ.30
Kuthiottam Rs.30
பட்டு சாத்துதல் ரூ.10
அர்ச்சனை ரூ.5
மண்டையப்பம் ரூ.4
இருமுடி கட்டுதல் ரூ.10
பன்னீர் ரூ.2
பாயாசம் ரூ.4
முத்தப்பம் ரூ.4

Other Services

Donation

Donate Now

Annadhanam

Donate Now

Pooja

Viewing

Thirupani

Booking Now

List of Temples